Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phong- Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Jung Woo
Địa chỉ: R4-45 Đường Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp