Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT GIÀU
Địa chỉ: 793/62/3/6 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, Phường Tân Hưng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 793/62/3/6 Tran Xuan Soan, Quarter 4, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DIAMOND LAND
Địa chỉ: Số 3-đường Nguyễn Thị Thập, đường 67, khu Tân Quy Đông, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 3-duong Nguyen Thi Thap, Street 67, Khu Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TMT
Địa chỉ: 803 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 803 Tran Xuan Soan, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH TMDV ĐỊA ỐC MY HOUSE
Địa chỉ: Số 108 Hưng Gia 5, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 108 Hung Gia 5, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH SMILE HOUSE MEDIA
Địa chỉ: 98/13B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 98/13b Le Van Luong, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINASCREAL
Địa chỉ: Phòng 3.16, Tầng 3, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: Phong 3.16, 3rd Floor, 800 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH LIGHTNING VN
Địa chỉ: 10 Lê Văn Thiêm, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10 Le Van Thiem, Phu My Hung Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/10/2018