Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vbc Holdings
Địa chỉ: Phòng 3.03 Khu Officetel, Tầng 3, Khu chung cư kết hợp Thương mại, Văn phòng Lô Xã (Sunrise City - North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp