Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 7- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Lena-amultiply
Địa chỉ: Phòng số 3.04, Khu Officetel, tầng 3, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô Xã (Sunrise City- North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp