Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 6- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CASHEW WIN
Địa chỉ: 254/36 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/08/2018

CÔNG TY TNHH VIETGROW
Địa chỉ: 212 Đường Chợ Lớn, Khu phố 5, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty TNHH Aigreen
Địa chỉ: Số 32 Đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp