Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 6- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH G&f Việt Nam
Địa chỉ: 106 Đường 22 Khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106 22 Khu Dan Cu Binh Phu Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH
Địa chỉ: Số 34 Đường Số 5, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 34 Street No 5, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH SANNYWOW
Địa chỉ: 16 Đường số 24, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 16 Street No 24, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH SƠN LONG HẬU GIANG
Địa chỉ: 947-953 Hậu Giang, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 947-953 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
Địa chỉ: Tòa nhà Trung Thịnh, Số 52-54-56-58, Đường số 26, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: Trung Thinh Building, No 52-54-56-58, Street No 26, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Việt Hảo
Địa chỉ: 129 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129 Street No 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

CÔNG TY TNHH AINSLEY MEDICAL
Địa chỉ: 839 Hậu Giang, Phường 11 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh
Address: 839 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/08/2018

Công Ty TNHH Agarcharm
Địa chỉ: 839 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 839 Hau Giang, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-08-2018

CÔNG TY TNHH CASHEW WIN
Địa chỉ: 254/36 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 254/36 Nguyen Van Luong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/08/2018

CÔNG TY TNHH VIETGROW
Địa chỉ: 212 Đường Chợ Lớn, Khu phố 5, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 212 Cho Lon Street, Quarter 5, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2018

CÔNG TY TNHH ĐẠI SƯ HUYNH
Địa chỉ: Số 129 Đường số 23 , Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 129 Street No 23, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp