Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Minh Tuấn Phát

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: 77/12 Hà Tôn Quyền, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0314824512
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Minh Tuấn Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Ngô Minh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Cơ Khí Minh Tuấn Phát

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh