Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Candy Tran
Địa chỉ: Quầy 2J33, Số 18 An Dương Vương , Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp