Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NEWLINE
Địa chỉ: 67/12 An Bình, Phường 06 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SQUIRCLE
Địa chỉ: VP 5.70 - Tầng 5 - Everrich Infinity Building, 290 An Dương, Phường 04 , Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp