Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bách Hóa Tổng Hợp Nam An
Địa chỉ: Sạp 5 và 6, tổ 7, chợ Kim Biên Phúc Lộc, Số 130 Gò Công, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp