Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hà Linh Anh

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: 713/3 Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 0314850456
Tên v.tắt/giao dịch Ha Linh Anh Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Tùng Bảo

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính