Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 15- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quốc Tế Gia Minh
Địa chỉ: 38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Lộc Phát
Địa chỉ: 135 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 135 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2018

Công Ty TNHH Hari Beauty Perfect
Địa chỉ: Số 42 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 42 Ton That Thuyet, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2018

Công Ty TNHH Hoàng Đại Tấn Phát
Địa chỉ: Số 369 Đường Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 369 Ton Dan Street, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2018

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Vận Tải Nhựt Minh Khoa
Địa chỉ: Số 353/2 Tôn Đản , Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 353/2 Ton Dan, Ward 15, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp