Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mario Bro

Ngày thành lập: 31-01-2018

Địa chỉ: 322/17 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 322/17 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Music recording and publishing)

Mã số thuế 0314870438
Tên v.tắt/giao dịch Mario Bro Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lai Anh Tuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mario Bro

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH VHOPE
Địa chỉ: 40 Đường Hưng Gia 2, khu phố Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 40 Hung Gia 2 Street, Phu My Hung Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315251261

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2018