Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 4- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Genki System
Địa chỉ: Tầng 5, số TS2.5.01, Khu Thương Mại - Dịch Vụ, Văn Phòng, Officetel; Tòa Nhà The Tresor 39-39B Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp