Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 6- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xăng Dầu Nhật Thiên
Địa chỉ: Số 188 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 188 Pasteur, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MR BEER
Địa chỉ: 62 Võ Văn Tần, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 62 Vo Van Tan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH CHỢ THÍCH
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, Songdo Building, 62a Pham Ngoc Thach, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty Cổ Phần Esports Vi
Địa chỉ: Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong 603, Lau 6, Centec Tower Building, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOAN HUỲNH
Địa chỉ: 59/3 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 59/3 Pham Ngoc Thach, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY LUẬT TNHH KNL
Địa chỉ: Tầng 3, 63D Võ Văn Tần, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, 63d Vo Van Tan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/11/2018

CÔNG TY TNHH CHARM CLINIC
Địa chỉ: 47 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 47 Pham Ngoc Thach, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

Công Ty TNHH Forever Grand
Địa chỉ: Lầu 15, Tòa nhà Lim II, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 15, Lim Ii Building, 62a Cach Mang Thang Tam, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

CÔNG TY TNHH GUDELI MART
Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 40 Ba Huyen Thanh Quan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, Songdo Building, 62a Pham Ngoc Thach, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty Cổ Phần Value Tech
Địa chỉ: 37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37 Nguyen Thi Dieu, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMGO
Địa chỉ: 48A Võ Văn Tần, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 48a Vo Van Tan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp