Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GOOGOLPLEX
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp