Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ez Group
Địa chỉ: Số 490/7 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp