Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DENTPRO
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN S-FOOD
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa Nhà Hải Nam, 02 Bis, Công Trường Quốc Tế, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/09/2018

Công Ty TNHH Ez Group
Địa chỉ: Số 490/7 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2018

Công Ty TNHH Lnc Entertainment
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp