Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Ngọc Loan

Ngày thành lập: 16-10-2018

Địa chỉ: 905 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315333877
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sx-tm-dv Ngọc Loan
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Thị Mỹ Loan

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh