Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA THIÊN BẢO

Ngày thành lập: 18/10/2018

Địa chỉ: 1133/39 Đường 3/2, Phường 6 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Mã số thuế 0315339759
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY GIA THIÊN BẢO
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 11
Người đại diện Nguyễn Quốc Bình
Địa chỉ N.Đ.diện 1133/39 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính