Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tú Anh Food

Ngày thành lập: 16-11-2017

Địa chỉ: Số 259, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0314739962
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tú Anh Food
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Vinh Sang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tú Anh Food

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính