Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 16- Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Huy Hải Đường
Địa chỉ: 189 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp