Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Điềm Nguyên

Ngày thành lập: 05-10-2018

Địa chỉ: Tầng 1, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0315276241
Tên v.tắt/giao dịch Diem Nguyen International Trading Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lý Chí Oai

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Quốc Tế Điềm Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính