Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Hoà

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 65/23A Đường Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 0314892304
Tên v.tắt/giao dịch Son Hoa Group Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Đức Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Tập Đoàn Sơn Hoà

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính