Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Zhao Triệu Hồng
Địa chỉ: Căn hộ văn phòng số 6, tầng 11, tháp R1, cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3 tháng 2, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp