Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH OLYMPIA
Địa chỉ: 606/77 Đường 3/2, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 606/77 Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/11/2018

Công Ty Cổ Phần Lotus Health Care
Địa chỉ: 45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THUẬN VIỆT
Địa chỉ: 284/73/24 Lý Thường Kiệt, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 284/73/24 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Gia Nguyễn
Địa chỉ: 270A - Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 270a - Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2018

Công Ty TNHH Ktechpharm
Địa chỉ: 7A/43/5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7a/43/5 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA TIẾN
Địa chỉ: 3/38 Thành Thái, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3/38 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH MINH THÀNH
Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 178 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH DEPACO
Địa chỉ: 506/19/56 Đường 3/2, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 506/19/56 Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH NỆM THUẦN VIỆT
Địa chỉ: 562 Đường 3 Tháng 2, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 562 3 Thang 2 Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/10/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Thuật Thế Giới
Địa chỉ: 43/1G Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/1g Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp