Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khách Sạn Kim Long

Ngày thành lập: 23-05-2018

Địa chỉ: 297/11 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 0315065346
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khách Sạn Kim Long
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lưu Văn Quảng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính