Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN 365OK
Địa chỉ: Số 422-424 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 422-424 Duong 3 Thang 2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2018

Công Ty TNHH Shelby
Địa chỉ: 662/1E Sư Vạn Hạnh Nối Dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 662/1 E Su Van Hanh Noi Dai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-07-2018

Công Ty TNHH Lò Trường Tín
Địa chỉ: Tầng 2, Phòng 2.23, Tòa nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng Nối Dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, Phong 2.23, Charmington La Pointe Building, 181 Cao Thang Noi Dai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Let's Go Travel
Địa chỉ: Phòng 20, Tầng 6, Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong 20, 6th Floor, No 181 Cao Thang Noi Dai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-07-2018

CÔNG TY TNHH INFINITE DIGITAL MEDIA SERVICES
Địa chỉ: Phòng Phường 3 - 40, Tầng 3, Khối văn phòng chung cư Charmington La Pointe, Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong Phuong 3 - 40, 3rd Floor, Khoi Van Phong Chung Cu Charmington La Pointe, No 181 Cao Thang, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Du Học Citynow
Địa chỉ: 298 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 298 Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Sup Domain
Địa chỉ: 6 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6 Hoang Du Khuong, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2018

Công Ty TNHH Dv - Tm Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Số 497/1 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 497/1 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2018

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIA
Địa chỉ: 662/38 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 662/38 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2018