Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Định- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nội Thất Đẹp Độc Đáo
Địa chỉ: 90A Đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp