Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Ngọc Châu

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: 112 Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0314838723
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Ngọc Châu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Minh Châu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Ngọc Châu

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh