Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Miền Tây

Ngày thành lập: 24-08-2017

Địa chỉ: Số 10 Đường Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0314593417
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Miền Tây
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Chí Trung

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Sản Sạch Miền Tây

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính