Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TỔ CHỨC KIDSPIRE

Ngày thành lập: 21/02/2018

Địa chỉ: Tầng 3, 44 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, 44 Huynh Khuong Ninh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (Operation of international organizations and agencies)

Mã số thuế 0314893026
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Tad Ronald Kincaid
Địa chỉ N.Đ.diện 6451 NW Wenmarie Drive, Portland, Oregon
Delegate address 6451 Nw Wenmarie Drive, Portland, Oregon Province
Các loại thuế
 • Thu nhập cá nhân
 • Điện thoại 0286.6830.821

  Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

  AREKIND, INC
  Địa chỉ: 82 Vũ Tông Phan, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
  Address: 82 Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
  Mã số thuế:

  0314985975

  Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

  Ngày thành lập: 12/04/2018

  TỔ CHỨC KIDSPIRE
  Địa chỉ: Tầng 3, 44 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
  Address: 3rd Floor, 44 Huynh Khuong Ninh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
  Mã số thuế:

  0314893026

  Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

  Ngày thành lập: 21/02/2018