Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TỔ CHỨC KIDSPIRE

Ngày thành lập: 21/02/2018

Địa chỉ: Tầng 3, 44 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Mã số thuế 0314893026
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Tad Ronald Kincaid
Địa chỉ N.Đ.diện 6451 NW Wenmarie Drive, Portland, Oregon
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân
  • Điện thoại 028 66830821

    Ngành Đ.ký kinh doanh của TỔ CHỨC KIDSPIRE

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính