Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Quản Lý Khải Bảo

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 3A-01 Toà nhà Lafayett De Saigon, số 8 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0314892223
Tên v.tắt/giao dịch Khai Bao Management Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hồ Mỹ Linh

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh