Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Imagine Nation

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Số 02 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống

Mã số thuế 0314838057
Tên v.tắt/giao dịch Imagine Nation Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Võ Thanh Nga

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính