Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH T-TRAIN
Địa chỉ: Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp