Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Silver Sky Trading
Địa chỉ: Lầu 23, Tòa nhà A&B, Số 76A, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 23, A&b Building, No 76a, Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Ceramiracle Việt Nam
Địa chỉ: 92 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 92 Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Hóa Sinh Phúc Thiện
Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 4 Toa Nha Khang Thong, No 67 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TADA LABS
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Khang Thông, Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, Khang Thong Building, No 67 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/11/2018

CÔNG TY TNHH ZESTY
Địa chỉ: 56-58 Trương Định, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 56- 58 Truong Dinh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/11/2018

CÔNG TY TNHH MBB BEAUTY
Địa chỉ: 114A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 114 A Ton That Tung, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/11/2018

Công Ty TNHH Nữ Trang Khánh's
Địa chỉ: 267-269 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 267- 269 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ LE JOUR
Địa chỉ: 307 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 307 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH MEDDA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 7, Central Park Building, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Central Park Building, No 117-119-121 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp