Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Skygen
Địa chỉ: Phòng số 2, lầu 20, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp