Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 1ST CAPITAL
Địa chỉ: 120A Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 120a Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Bebox
Địa chỉ: 81 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Phan Dang Luu, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH Z9 PRODUCTION
Địa chỉ: 116/3 Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 116/3 Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (Lease of other personal and household tools)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH RAW SQUARE INTERNATIONAL
Địa chỉ: 69A1 Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 69a1 Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VITACO
Địa chỉ: 21/2 Cầm Bá Thước, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 21/2 Cam Ba Thuoc, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2018

Công Ty TNHH Smart Mumcare
Địa chỉ: 120A Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120a Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp