Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Module
Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty TNHH Làm Tí
Địa chỉ: Số 436 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 436 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Mian Cosmetics
Địa chỉ: 113 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 113 Hoa Lan, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-03-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNISPACE
Địa chỉ: 360 Trường Sa, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 360 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/03/2018

Công Ty Cổ Phần Jopro
Địa chỉ: 30 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Hoa Lan, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2018

Công Ty TNHH Speedy Logistics
Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2018

Công Ty TNHH Anh Vũ Holding
Địa chỉ: Số 56 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 56 Hoa Hong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2018

Công Ty TNHH Tm Dv Xnk Minh Khuê
Địa chỉ: 353/2A Cô Giang, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 353/2a Co Giang, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2018