Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sm+a Atelier

Ngày thành lập: 27-07-2018

Địa chỉ: 39 Hoa Hồng 2, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315190121
Tên v.tắt/giao dịch Sm+a Atelier Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Hữu Phước

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sm+a Atelier

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh