Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Fabel Vietnam

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Số 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315163819
Tên v.tắt/giao dịch Fabel Vietnam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Belek Fatih

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh