Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Alaska

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Số 02 Đường Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0314838064
Tên v.tắt/giao dịch Alaska Media Corporation
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đinh Trọng Vỹ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Truyền Thông Alaska

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh