Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Angle A
Địa chỉ: P.605, Tầng 6, Tòa nhà Satra Eximland, Số 163 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.605, 6th Floor, Satra Eximland Building, No 163 Phan Dang Luu, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU WONDERFARM
Địa chỉ: 163 Phan Đăng Lưu, Phường 01 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 163 Phan Dang Luu, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH H&T REALTY VIETNAM
Địa chỉ: 181/37/5A Phan Đăng Lưu, Phường 01 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 181/37/5a Phan Dang Luu, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/10/2018

Công Ty TNHH Thiên Bùi
Địa chỉ: Số 165/7 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 165/7 Phan Dang Luu, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2018

CÔNG TY TNHH DÃ YÊN THẢO
Địa chỉ: 20/93 Cô Bắc, Phường 01 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 20/93 Co Bac, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MHOME
Địa chỉ: 29/60/13 Đoàn Thị Điểm, Phường 01 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 29/60/13 Doan Thi Diem, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/08/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH LIÊM
Địa chỉ: 29/50/4B Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/50/4b Doan Thi Diem, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2018

Công Ty TNHH A - Beauty
Địa chỉ: Số 242D Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 242d Phan Dinh Phung, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2018

Công Ty TNHH Nhà Hàng Gia Đình 248
Địa chỉ: 248 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 248 Phan Dinh Phung, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp