Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Joy House
Địa chỉ: 1.12 khu Thương mại - Dịch vụ, Tầng 1, Tòa nhà Garden Gate, Số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-09-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp