Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Xuân- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN QUỐC NGUYÊN
Địa chỉ: 100/3/15 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 100/3/15 Le Thi Ha, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH PALISHA
Địa chỉ: 3/88C Quốc lộ 22, ấp Đình, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 3/88c Highway 22, Dinh Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MAY CÔNG NGHIỆP H&H
Địa chỉ: 57/7E Đường Tân Xuân 1, ấp Chánh, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 57/7e Tan Xuan 1 Street, Chanh Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG MẶT TRỜI MỚI
Địa chỉ: Số 30/1D ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: No 30/1d Chanh 2 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại An Nhiên Nguyễn
Địa chỉ: 22/6W đường Trung Mỹ, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22/6w Trung My Street, My Hoa 3 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2018

Công Ty TNHH Onsago
Địa chỉ: 41/2C Lê Thị Hà, Ấp Chánh 2 , Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41/2c Le Thi Ha, Chanh 2 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-09-2018

Công Ty TNHH Nhôm Kính Phúc Thiên
Địa chỉ: 20/3 đường Trung Mỹ, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/3 Trung My Street, My Hoa 3 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp