Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Khánh- Huyện Cần Giờ- Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN KHẢI
Địa chỉ: 250 ấp Bình Trung, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: 250 Binh Trung Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc Dịch Vụ Nhà Đất Kim Sơn
Địa chỉ: 618 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 618 Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2018

Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Kim Sơn
Địa chỉ: 618 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 618 Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kd Vàng Bạc Đá Quý Tân Kim Vân
Địa chỉ: 142 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 142 Rung Sac Street, Binh Thuan Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2018

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC DIỆP
Địa chỉ: Số 398 ấp Bình An, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: No 398 Binh An Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HB-TECH - CHI NHÁNH CẦN GIỜ
Địa chỉ: Số 236, ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: No 236, Binh Thuan Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2017

Công Ty TNHH Commerce Duy Hoàng
Địa chỉ: 715 Ấp Bình Lợi , Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 715 Binh Loi Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-11-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quan Hải
Địa chỉ: 182 Đường Trần Quang Đạo, Ấp Bình Trường, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 182 Tran Quang Dao Street, Binh Truong Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp