Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Holo Media
Địa chỉ: 55/49C Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55/49 C Nguyen Thuong Hien, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH MONET
Địa chỉ: 33 Nguyễn Trung trực, Phường 5 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 33 Nguyen Trung Truc, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH RMAX
Địa chỉ: 62/13 Trần Bình Trọng, Phường 5 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 62/13 Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH PIMO
Địa chỉ: 5A Trần Bình Trọng, Phường 5 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 5 A Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/10/2018

Công Ty TNHH Solid Lanka Holdings
Địa chỉ: 1/5 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1/5 Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp