Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Phú Quý
Địa chỉ: 406/2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 406/2 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-11-2018

CÔNG TY TNHH HÂN CHI
Địa chỉ: 131 Đường Võ Oanh, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 131 Vo Oanh Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty Cổ Phần Young Plus
Địa chỉ: 168/32 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 168/32 Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OVERCOMER
Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 10 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Ph, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 10th Floor Toa Nha Pearl Plaza, 561a Dien Bien Ph, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH ARIURU VIỆT NAM
Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 10, khu văn phòng khối tháp, Tòa nhà Pear, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 10th Floor, Khu Van Phong Khoi Thap, Pear Building, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH PRO VIBPROPERTY
Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 10 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Ph, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 10th Floor Toa Nha Pearl Plaza, 561a Dien Bien Ph, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp