Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Hùng

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Số 4/2 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0314198368
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Hùng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Viết Thắng

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh