Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 22- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VINECT
Địa chỉ: Phòng G-418, Tầng 4, The Manor giai đoạn 2, Số 89 Nguyễn Hữu, Phường 22 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp