Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Mỹ Lệ
Địa chỉ: 420 Tên Lửa, khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 420 Ten Lua, Quarter 5, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-07-2018

CÔNG TY TNHH PANDORA 365
Địa chỉ: Số 80 Đường số 3A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 80 3a Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/07/2018

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ: 49-51 Đường Số 17B, Khu Ao Sen, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49-51 17b Street, Khu Ao Sen, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/07/2018

CÔNG TY TNHH KEM EIS ROMA
Địa chỉ: 263-265 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 263-265 Vanh Dai Trong, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/07/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOP AUTOPARTS CENTER
Địa chỉ: 63 Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 63 Street No 6, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/06/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quản Lý Phát Triển Vietnam
Địa chỉ: 281 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 281 Ten Lua, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-06-2018

Công Ty TNHH Thiện Minh Tín
Địa chỉ: 19C Đường 21C , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19c 21c Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-06-2018

Công Ty TNHH Yikst
Địa chỉ: 44 đường số 6, Khu dân cư Thăng Long, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 44 Street No 6, Thang Long Residential Area, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2018