Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Minh Quân

Ngày thành lập: 11-07-2018

Địa chỉ: 25 Dương Tự Quán, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315156152
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Minh Quân
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Minh Khoa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Minh Quân

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh