Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lê Minh Xuân- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Vlxd Phúc Lộc
Địa chỉ: B5/13C Ấp 2 , Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B5/13c Ap 2, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾT GLOBAL
Địa chỉ: F7/10B, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: F7/10b, Hamlet 6, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xing Bei Te
Địa chỉ: D2/8A Đường Kênh A, Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: D2/8a Duong Kenh A, Hamlet 4, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2018

CÔNG TY TNHH PHAN GIA AN
Địa chỉ: B3/19 Mai Bá Hương, ấp 2, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: B3/19 Mai Ba Huong, Hamlet 2, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (Tanning, preliminary treating leather; preliminary treating and dying fur )

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN HẠ STAR
Địa chỉ: G8/34, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: G8/34, Hamlet 7, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH NHỰA TRÍ PHIÊU
Địa chỉ: G15/34 đường Láng Le - Bàu Cò, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: G15/34 Duong Lang Le - Bau Co, Hamlet 7, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Nhâm Há
Địa chỉ: G8/33 đường Trần Văn Giàu, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: G8/33 Duong Tran Van Giau, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2018

CÔNG TY TNHH HẠT NHỰA KIÊN THÀNH
Địa chỉ: A13/2A đường Mai Bá Hương, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: A13/2a Duong Mai Ba Huong, Hamlet 1, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/08/2018

CÔNG TY TNHH HẠT NHỰA CHÍ DŨNG
Địa chỉ: A11/2A đường Mai Bá Hương, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: A11/2a Duong Mai Ba Huong, Hamlet 1, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/08/2018

CÔNG TY TNHH GIÀY DA VẠN TÍN
Địa chỉ: G9/21C, Đương Lô 2, âp 7, Xã Lê Minh Xuân , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: G9/21c, Duong Lo 2, Ap 7, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp