Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 77 Đường số 19, Khu dân cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0314890748
Tên v.tắt/giao dịch Future Creation Education Consulting Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lưu Kim Hán

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính