Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Châu

Ngày thành lập: 03-11-2017

Địa chỉ: Ấp 1A, đường 931C, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số thuế 6300293693
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Châu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính